A N T H E M – Zaroni u svijet kaosa, opasnosti i misterija, bori se kao jedan i prevladaj nad zlom!